Kontakty

Mgr. Jan  Kubát

ředitel zařízení

+420 606 889 724 reditel@ddszlutice.cz
Bc. Jitka Najmanová

zástupce ředitele

+420 778 737 169 sekretariat@ddszlutice.cz
Mgr. Kamila Dvořáková

zástupce ředitele pro vzdělávací                a výchovnou činnost

+420 778 737 171 skola@ddszlutice.cz
Bc. Irena Vacková

vedoucí vychovatelka

+420 778 737 178 vychova@ddszlutice.cz
Mgr. Helena Kubátová

speciální pedagog - etoped

+420770 183 715 etoped@ddszlutice.cz
Mgr. Veronika Hubková

sociální pracovnice

+420 778 737 304 socialni@ddszlutice.cz
Mgr. Stanislava Kobzová

psycholog

+420 602 475 059 psycholog@ddszlutice.cz
Jana Kvasničková

vedoucí ekonomického úseku ( účetní, personalista)

+420 778 737 162 ucetni@ddszlutice.cz
Lenka Pešáková

ekonom  a referent majetkové správy

+420722 587 285 ekonom@ddszlutice.cz
Dr. Ing. Luboš Sychra

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, MŠMT ČR

+420 234 814 303  gdpr@msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Praha 1

I.   Rodinná skupina +420 770 183 710
II. Rodinná skupina +420 770 183 712
III. Rodinná skupina +420 770 183 713
IV.  Rodinná skupina +420 770 183 714

Adresa

Dětský domov se školou, základní škola  a školní jídelna, Žlutice, Jiráskova 344

Jiráskova 344

364 52 Žlutice

Bankovní spojení :  ČNB   –  č.ú.  30636341/0710

IČO:  708 45 433

ID datové schránky: 66k9mjf